පලකළ දිනය - June 16, 2018

ජාතික පිරිවෙන් දින සැමරුම – කළුගංතොට පුනරුදය 2018

කළුතර දිස්ති‍්‍රක් දැණුම මිණුම තරගාවලිය
අවසන් ප‍්‍රථිපල

ප‍්‍රථම ස්ථාන


[table id=102 /]

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment