පලකළ දිනය - March 14, 2024

මේ වන විට පිරිවෙන් වාර දින දර්ශනය පිළබද පිරිවෙන් ගුරුවරුන් අතර මහත් ආන්දෝලනාත්මක තත්වයක් උද්ගත වී ඇත. මන්දයත් විවිධාකාර වශයෙන් සංශෝදනය කරනලද දින දර්ශන 3 ක්ම මේ වනවිට නිකුත් කර ඇත. (මෙතැනින් බලන්න) මෙම ගැටළුව පිළිබද ලංකා පිරිවෙන් ගුරු සේවා සංගමය විසින් අධ්‍යාපන ලේකම් වෙත යොමු කරන ලද ලිපිය පහතින් වේ.

views -179

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment