පලකළ දිනය - March 18, 2024

views -208

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

2 Comments

  1. SiGMA online college - kandy March 19, 2024 at 3:37 am - Reply

    මහනුවර සිග්මා ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය ආයතනය (ලාංකීය ප්‍රථම භික්ෂු කේන්ද්‍රීය ඔන්ලයින් පාසල ) සෑම වර්ෂයකම මූලික පිරිවෙන් අවසන විභගයට අදාළව මාර්ගගතව නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණ සිදුකරමින් පවති. මෙවරත් එසේම සිදුවේ. 0760153137

  2. සුමනරතන හිමි March 19, 2024 at 5:06 am - Reply

    ඉතාමත්ම වැදගත් නොමිලේ කරන එක මොනතරම් ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ දිනවල හැමෝටම….

Leave A Comment