පලකළ දිනය - June 8, 2018


අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ නව අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පිරිවෙන්) ලෙස වැඩ භාරගත් විජිත් වෙලගෙදර මැතිතුමාට උණුසුම් සුභ පැතුම් එක් කර සිටිමු.

 – පළාත් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ පුජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති නා හිමි සමග කළුතර කෘත්‍යාධිකාරී පරිවේනාධිපති සංගමය –

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment