පලකළ දිනය - May 26, 2018

ශ්‍රි ලංකාවේ පැරණි සම්භාව්‍ය අධ්‍යාපනය ආයතනය පිරිවෙනයි. අධ්‍යාපන ක්‍රමය මෙරටට පැමිණීමට ප්‍රථම මෙරට පැවැති අධ්‍යාපනය පන්සල් හා පිරිවෙන් කේන්ද්‍ර කොටගෙන පැවතුණි. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය තුලින් සිංහල, පාලි , සංස්කෘත ආදී ප්‍රාචීන භාෂාවන් මෙන්ම ගණිත ඉංග්‍රීසි වැනි ප්‍රතිචීන භාෂාවන් ද ඉගැන්වීම සිදු කෙරේ. අධ්‍යාපනය යනු දැනුම, ආකල්ප, කුසලතා පිරිපුන් හා පූර්ණ පෞරුෂ වර්ධනයක් සහිත පුද පුද්ගලයකු බිහි කිරීමයි. ඒ සඳහා පන්ති කාමර අධ්‍යාපනය පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ. විෂය සමගාමී හා විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සිසුන් යොමු කිරීමද අත්‍යවශ්‍ය වූවකි. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන පැවිදි ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලා හා ගිහි ශිෂ්‍ය දරුවන්ට ඒකාකාරී අධ්‍යාපන රටාවෙන් මිදී විවිධත්වයකින් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සලසා දීම කාලීන අවශ්‍යතාවයකි. 

‍අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාව මගින් ක්‍රියා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අන්තර් පාරිවේණික භාෂා හා සාහිත්‍ය තරගයේ තරගාවලිය පූර්වෝක්ත අරමුණු ඉටුකරගැනීමට ශිෂ්‍යයන්ට ලැබෙන මහඟු අවස්ථාවකි. ඒ තුළින් භාෂා කුසලතා, නිර්මාණ කුසලතා, කථික කුසලතා, හසුරු කුසලතා මෙන්ම ධර්ම දේශනා කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට මහඟු පිටිවහලක් ලැබේ. එකේ කුසලතාවන් මැන බැලීම සඳහා පාරිවේණික දිස්ත්‍රික් හා සමස්ත ලංකා මට්ටමින් වට තතුනකින් සමන්විත තරග මාලාවක් සංවිධානය කර තිබේ. ඒ සදහා සකසා ඇති ව්‍යවස්ථාව කියවා බලා කුඩා ශිෂ්‍ය හිමිවරු සහ දරුවන් ඒ සදහා සුදානම් කිරීම ඔබගේ යුතුකමක් මෙන්ම වගකීමක් බව සිහිපත් කරමු. පහතින් ව්‍යවස්ථාව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

Inter Piriven Language & Literature Competition

DOWNLOAD HEAR

 

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment