පලකළ දිනය - December 15, 2023

පිරිවෙන් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය කුඹල් ගොඩ ධම්මාලෝක හිමිපාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි ගාල්ල මාතර දිස්ත්‍රික්කයන්හි ත්‍රිපිටක ධර්ම පරිවේනාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ මහත්වරුන්ගේ පස් දින නේවාසික භාවනා වැඩමුළුව මීතිගල නිස්සරණ වනයේදී

views -275

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment