පලකළ දිනය - July 1, 2018

පාලි භාෂාව සරලව ඉගෙනීමට සහ ඉගැන්වීමට සරලව සකස් කළ මෙම පොත් අප වෙත ලබාදුන් රාජකීය පණ්ඩිත කොටදුපේ සුමන හිමියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා….

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

3 Comments

  1. කතරගම රේවත හිමි July 19, 2018 at 3:46 pm - Reply

    ඉතා හොඳයි

  2. piyaseeli kahawala January 7, 2019 at 9:59 am - Reply

    ඉතාමත් අගනා මග පෙන්වීමකි. ගුරු සිසු දෙපක්ෂයටම ප්‍රයෝජනවත්ය යැයි සිතමි.ස්තුති පූර්වකව පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි.

Leave A Comment