පලකළ දිනය - February 27, 2024

OPPO Reno 10 5G Cell Phone 6.7inch 4600Mah Battery 64MP Camera 5G Smartphone

Published on 2024-February-27

Ram 12GB Storage 512 – Rs. 124,000/-

Ram 8GB Storage 256 – Rs. 99,300/-

Brand Name OPPO

Feature Dual SIM Card, Qwerty Keyboard, Waterproof, Quick Charge, Shockproof, Gaming, Beauty Camera, NFC, fingerprint, Gesture control, Face Recognition, WIRELESS CHARGE

Operation System Android 13

Screen 6.7

Cellular GSM, WCDMA, LTE, 5G, CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, Others

CPU Octa Core

Battery Capacity 5000-5999mAh

Model Number Reno 10

Screen Resolution FHD

Front Camera 32.0 Mp

Quick charge 60-69W

Rear Camera 8MP, 32MP, 64MP

Display Type AMOLED

Processor Brand Snapdragon 700 series

Display refresh rate 120Hz

Mobile phone type Smart phone

Chipset SNAPDRAGON 778G

Screen 1080 x 2412 pixels 6.7inch

Color Gold, Blue, Black

Band 2G 3G 4G 5G

Memory 12+256, 16+256GB 16+512GB

Battery 5000mAh

Dimension 162.4 x 74.2 x 8 mm

IP rate NA

Camera 32MP+64MP

Color – black

Ram 12GB

Storage Capacity – 512GB

SHIPING METHODS

ඔබට විශ්වාස වන්ත අයෙක් ජපානයේ සිට ලංකාවට පැමිණේනම් ඔහු/ඇය සමග ඔබ මිලී ගන්නා දෙය ගෙන්වා ගැනීම ලාභදායීම මාර්ගයයි. ඔබට විශ්වාස වන්ත කෙනාගේ ජපානය‌ේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය අපට ලබා දුනපසු අපි ඒ් පුද්ගලයාට දින 4 ක් ඇතුලත (ජපානය‌ේ නිවාඩු දින හැර) ලබා දෙන්නෙමු. විස්තර ඒක් කරන්න.

 

 

Coming Soon

Ad views - 65

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment