KU DHARMACHANDRA VIDYAYATHANA PIRIVENA
පිරිවෙනේ නම (සිංහල අකුරින්)
කු / ධර්මචන්ද්‍ර විද්‍යායතන පිරිවෙන
විද්‍යුත් ලිපිනය (පිරිවෙනේ)
kudcvp@gmail.com
පළාත
වයඹ පළාත
දුරකථන අංකය
0372264020
පිරිවෙන් වර්ගය
විද්‍යායත
කෘත්‍යාධිකාරී හිමි
පූජ්‍ය කිරිබමුණේ ධම්මිස්සර හිමි
කෘත්‍යාධිකාරී හිමිගේ දුරකථන අංනය
0372264020
පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍ය අරංවෙල සුමන හිමි
පරිවෙණාධිපති හිමිගේ දුරකථන අංකය
0777967408
නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍ය මානපහ ධම්මරංසි හිමි
නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ දුරකථන අංකය
0372264020
පිරිවෙන ආරම්භ කරනලද දිනය
1959-02-10
මෙම පිරිවෙන් සාමාජික සමුහයෙන් ඔබට අවශ්‍ය පිරිවෙනේ තොරත...
Sorry, KU DHARMACHANDRA VIDYAYATHANA PIRIVENA has not made any blog posts yet.
KU DHARMACHANDRA VIDYAYATHANA PIRIVENA does not have any friends yet.